Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Rozpis regionálních BT mládeže - sezóna 2006-2007

RSST Rychnov n.Kn

1. Počet a kategorie:

Vypisujeme tři BTM pro mladší žactvo a tři pro starší žactvo

Dvouhry mladších žáků a žákyň ( 1994 a mladší)

Dvouhry starších žáků a žákyň ( 1992 a mladší)


2. Systém:

Dvoustupňový I.stupeň - skupiny po 4 a 5 hráčích hraje každý s každým,

první dva postupují do druhého stupně, ostatní do útěchy.

II. stupeň a útěcha se hraje vylučovacím způsobem na jednu porážku vyjímečně při malém počtu účastníků opět skupinově.


3. Nasazování a třídění:

Do každé skupiny se nasadí podle žebříčku na první místo první hráč na třetí místo se dolosuje a oddílově roztřídí druhý nasazený hráč. Na další volná místa se dolosují a oddílově roztřídí zbývající účastníci.

Losování II. stupně: nejdříve se nasadí vítězové skupin podle žebříčku kteří se oddílově roztřídí.Pak se dolosují druzí ze skupin aby byli ve druhé polovině hracího plánu oproti vítězi jejich skupiny. Na oddílové třídění se přihlíží až ve druhé řadě.Losování útěchy je stejné jako u II. stupně pouze se nasazují třetí v pořadí ze skupin podle pořadí na žebříčku ( pokud nejsou na žebříčku tak se losují.

Nasazovat se bude za 1. podle aktuálního republikového nasazovacího žebříčku u žáků umístěných do 60tého místa a u žákyň do 50tého místa.Za druhé podle krajského žebříčku.A od 1.1.2006 podle nasazovacího krajského žebříčku.


4. Účastníci:

Účastnit se mohou žáci a žákyně z rychnovského a ostatních regionů Královéhradeckého kraje ( u mladšího žactva i neregistrovaní)


5. Technická ustanovení:

Časový pořad: presentace hráčů a kontrola dokladů do 8.00 hod., losování 8-8.30 hod. zahájení 8.45 hod.

Startovné: registrovaní hráči z Rychnovského regionu 30 Kč a ostatní 50 Kč

Hraje se na tři vítězné sady z pěti při rovnosti bodů u dvou hráčů rozhoduje vzájemný zápas v případě rovnosti bodů u třech a více hráčů rozhodují na 1.místě body ze vzájemných zápasů, na 2. místě poměr-podíl setů ze vzájemných zápasů, na 3. místě poměr-podíl míčků.

Hraje se míčky které dodá pořadatel kvalita ***.

Rozhodčí ke stolu určuje VR z řad účastníků turnaje.

Hraje se podle tohoto rozpisu a pravidel ST a soutěžního řádu ST.


6. Bodování:

zisk bodů v jednotlivých BT:

1. 50 bodů

2. 40 bodů

3-4. 30 bdů

5-8. 20 bodů

9-16. 10 bodů

17-24. 5 bodů

další 1 bod za každé vítězství v turnaji včetně útěchy

další 2 body za každé vítězství ve II. stupni (finále A)

7. Bonus:

Výkonný výbor RSST  odsouhlasil bod č. 7. "Bonus" Rozpisu regionálních BT mládeže - sezóna 2006/2007 RSST Rychnov n. Kn.:
"Bonus" jsou další body , které se dle bodování jednotlivého RBT (bod č. 6 Rozpisu) přidělí všem účastníkům II. stupně (finále A)daného RBT, avšak jen v případě, kdy součet bodů hráče útěchy, který získal nejvyšší počet bodů, je roven nebo vyšší než je součet bodů hráče II. stupně, který získal nejnižší počet bodů. Bonus je počet bodů a stanoví se tak, že účastníkovi II. stupně s nejnižšími body se dopočtou body tak, aby jeho celkový počet bodů v konkrétním RBT byl o 1 bod vyšší než je hodnota bodů nejvýše obodovaného účastníka útěchy. Tento vypočtený bonus pak získávají všichni účastníci II. stupně ve stejné výši."
Příklad č.1.: V útěše dosáhne hráč 15 bodů, ve II. stupni 12. Hráči s 12-ti body ve II. stupni se připočtou 4 bonusové body 12+4 = 16 = o bod více než má hráč útěchy.4 body získají také ostatní hráči II. stupně včetně vítěze RBT.
Příklad č.2: Celkový vítěz útěchy útěchy získá 14 bodů, ale finalista útěchy 15. Je to možné, protože se započítávají i body ze skupiny. Nejnižší body ve II. stupni jsou 12. Opět všichni účastníci II. stupně získají bonus 4 body.
**Pozor! V tabulkách se počítají BODY, jednotlivá umístění v RBT hlavně na zadních pozicích nejsou zas až tak důležitá,je bodově zohledněno i každé vítězství ve skupině.

                Pavel Provazník                                                                                            Jakubec Josef

                    předseda STK                                                                                             předseda RSST