Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lepení a používání potahů od 1.9.2008

 

Na základě dotazů zaslaných předsedovi materiálové komise ITTF a jednáních s vedením ETTU na MEJ 2008 Vám sdělujeme následující stanovisko ČAST týkající se lepení potahů.


Na základě dotazů zaslaných předsedovi materiálové komise ITTF a jednáních s vedením ETTU na MEJ 2008 Vám sdělujeme následující stanovisko ČAST týkající se lepení potahů.

Od 1. 9. 2008 se mohou používat pouze lepidla, které neobsahují organická rozpouštědla.
Takováto lepidla jsou buď označena na etiketě nápisem VOC free, nebo mají tuto skutečnost vyznačenou na své etiketě.

Na kongresu ITTF v Číně 27.2.2008 byl podán výklad článku pravidel stolního tenisu č. 2.4.3.1. týkající se možnosti používaní potahů rakety a to následovně.

“The racket covering should be used as it has been authorised without any physical, chemical or other treatment (except normal wear) – changing or modifying playing properties, friction, outlook, colour, structure, surface, etc.”

Potah by měl být schválený a používán bez jakéhokoliv fyzické, chemické nebo jiné úpravy (mimo normálního opotřebení), které mění a upravuje vlastnosti potahu, drsnost, vzhled, barvu, strukturu, povrch apod.

Takový je stávající výklad pravidel stolního tenisu dle rozhodnutí kongresu ITTF a všichni ho musí respektovat.

ČAST bude od 1.9.2008 provádět prostřednictvím pověřené komise a osob namátkou kontrolu lepení potahů na všech jednorázových celostátních akcích dospělých a mládeže, stejně tak ve všech ligových soutěžích konaných na území České republiky.
Ve spolupráci s krajskými a regionálními svazy může být prováděna kontrola i na úrovni krajských a regionálních soutěží dospělých a mládeže.
Kontrola bude prováděna pomocí certifikovaného přístroje schváleného ITTF, který odhalí raketu nalepenou lepidly obsahující organická rozpouštědla.


Sankce při pozitivním nálezu:
V případě pozitivního nálezu zakázaných látek, může hráč předložit ke kontrole druhou náhradní raketu. Pokud se zjistí i na druhé raketě přítomnost zakázaných látek budou hráči skrečovány všechny jeho následující zápasy v daném utkání soutěže družstev, případně bude diskvalifikován ze soutěže jednotlivců.

24.07.2008 | autor: Nikolas Endal