Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Rychnov nad Kněžnou 6.9.2007


Konference RSST RK


Účast VV: Jakubec, Provazník, Dostál, Malík

Účast oddílů: z 24 delegátů se zúčastnilo delegátů 22

Účast hostů: za KvHSST se zúčastnil p. Kozák


1-Zahájení konference RSST RK

-provedl předseda VV p. Jakubec

2-Konference schválila

-předložený program konference RSST RK a jednací řád konference RSST RK


3-Konference zvolila

-pracovní předsednictvo: Jakubec, Provazník, Malík

-mandátovou komisi: Duzbaba, Dvořáček, Krupička

-návrhovou komisi: Kovaříček, Šmejkal, Melkes

4-Konference vzala na vědomí

-zprávu VV RSST RK za sezónu 2006-2007, kterou přednesl předseda VV p. Jakubec

-zprávu o hospodaření RSST RK za sezónu 2006-2007 a návrh rozpočtu na sezónu 2007-2008

-zprávu STK za sezónu 2006-2007, kterou přednesl předseda STK p. Provazník

-zprávu mandátové komise, kterou přednesl p. Krupička


5-Diskuze

-předseda VV p. Jakubec - problém nového SŘ týkající se platby evidenčních poplatků

-delegát TJ Prorubky p. Krejčí - souhlasí s řešením VV

-delegát Sokol České Meziříčí, host KVHSST p. Kozák - návrh úpravy rozpisu v bodě 11.2. vratné vklady v tomto znění: „Pokud udělené pokuty vyčerpají vratný vklad v hodnotě 350,- Kč, je oddíl povinen ihned zaplatit vratný vklad znovu v částce 350,- Kč...“

-delegát SK Vršovan Voděrady p. Kovaříček - využít pro lepší možnost financování otázku grantu

- delegát Sokol České Meziříčí, host KVHSST p. Kozák - souhlasí s otázkou využití grantů


6-Volba delegáta VV RSST RK na konfrenci KvHSST

- konference jednohlasně zvolila předsedu STK p. Provazníka


7-Rozpočet na sezónu 2007-2008

-konference schválila variantu A předloženého rozpočtu, který počítá se schodkem 8 590,- a se změnami vratných vkladů od sezóny 2008-2009


8-Usnesení

-konference jednohlasně schválila usnesení, které přečetl p. Kovaříček


9-Termín další schůze VV RSST RK

-další schůze VV RSST RK se uskuteční 27.9.2007 ve Voděradech v 19:15 hod.


zapsal: Malík Tomáš

sekretář VV RSST RK